Vaccineren Corona

Vaccineren JA of NEE

Vaccineren is al jaren een heet hangijzer en zijn de voor en tegenstanders het nooit eens met elkaar. Maar laten wij eens gaan bekijken wat gebeurt er met en in het lichaam door vaccineren en hoe reageert ons immuunsysteem hierop?

Om een bewuste keus te maken moet je weten of vaccins werken en of ze veilig zijn. En, niet de minst belangrijkste vraag, zorgen ze ook voor afname van infectieziekten?

Het idee achter al die vaccinaties is het prikkelen van het immuunsysteem zodat antistoffen aangemaakt kunnen worden tegen de in het vaccin aanwezige virussen en bacteriën zodat bij een blootstelling aan deze micro-organisme herkend en vernietigd gaan worden. Maar als het virus muteert of er komt een virus die niet in het vaccin verwekt is wordt u alsnog ziek, sterker nog een vaccinatie geeft geen enkele garantie dat u niet ziek zou kunnen worden.

 

UW GEZONDHEID VALT EN STAAT MET EEEN GOED WERKEND IMMUUNSYSTEEM

Met een goed werkend immuunsysteem heeft u nauwelijks klachten niet meer dan gewoon bij een griepje dus heeft vaccineren geen enkele zin. Maar werkt uw immuunsysteem niet goed dan kunnen de gevolgen ernstig zijn maar ook door een vaccinatie immers heeft uw immuunsysteem daar ook problemen mee daarom overlijden mensen door een vaccinatie.

Geen enkele arts is er tot op heden in geslaagd uw immuunsysteem te testen of de werking met welke proef dan ook vast te stellen. En daar zit het gevaar, wat voor de één wel goed werkt kan voor de ander desastreus zijn.

Wat zit er meestal in een vaccin?

Het residu van een virus of bacterie plus;

1. Aluminium:

Bekende effecten: dit is een neurotoxische stof, dat wil zeggen dat ze de hersenen en het zenuwstelsel beschadigen. De veiligheid is nooit aangetoond.

2. AS03 (alfa-tocoferol, squaleen en polysorbaat 80) adjuvant:

Bekende effecten: auto-immuniteit ([polysorbaat 80 is mogelijk kankerverwekkend.

3. Thimerosal of thiomersal (kwik), bewaarmiddel:

Bekende effecten: neurotoxisch, immunotoxisch, kankerverwekkend.

4. Formaldehyde:

Bekende effecten: kankerverwekkend, neurotoxisch.

5. 2-Fenoxyethanol, fenol, benzethaniumchloride: bewaarmiddel.

Bekende effecten: weinig onderzoek naar gedaan.

6. Antibiotica (neomycine, polymyxine, streptomycine, gentamicine, worden gebruikt tijdens het productieproces om bacteriën groei te remmen.

Bekende effecten: allergische reacties, mogelijk immunotoxisch.

7. Restanten van dierlijke eiwitten en dierlijk DNA: virussen en bacteriën worden meestal gekweekt op dierlijke cellen.

Bekende effecten: allergische reacties, auto-immuniteit.

Stel voor dat ik u een kopje met deze stoffen presenteer en u verzoek om het op te drinken terwijl u op de hoogte bent van de inhoudt, ik denk niet dat u het op gaat drinken, maar u laat zich er wel mee vol spuiten?

Het Corona Vaccin bevat nog meer o.a mRNA

 

Kenmerk1779693-214027-IZ

Pfizer/BioNTechs COVID-19 vaccin BNT162b2 bestaat uit mRNA verpakt in een Lipid nanoparticle (LNP). Het mRNA codeert voor het hele SARS-CoV-2 Spike (S) eiwit.

Er zijn op dit moment alleen beperkte preklinische en preliminaire klinische fase 1/2 data beschikbaar. Deze beperkte dataset laat zien dat het vaccin een acceptabel veiligheidsprofiel heeft en in staat is neutraliserende antistoffen en een gunstige T-cel respons op te wekken.

Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccines gemaakt zijn is een risico.

 

Een vaccin kan niet beschermen tegen alle potentieel schadelijke virussen en/of bacteriën, een gezond immuunsysteem kan dat wel.

Is een vaccinatie doeltreffend?

Over de doeltreffendheid bestaat veel onduidelijkheid. Een vaccin wordt als werkzaam beschouwd als het de aanmaak van antilichamen stimuleert. De vraag is of dit ook de effecten verlaagt en de kans op ziekten waartegen men vaccineert.?

Studie die vast moeten stellen dat een vaccinatie de kans op een infectie zal verminderen zijn meestal gefinancierd door de producenten zelf. Onafhankelijke studies denken hier anders over.

En bovendien is er het probleem van de zogenaamde “healthy vaccinee bias”, wat en vertekend beeld is door de betere gezondheidsstatus van gevaccineerde. Gevaccineerde kinderen en volwassenen zowel in rijke als arme landen meer toegang hebben tot de gezondheidszorg, is mogelijk de verlaagde kans op infectieziekten en vooral op overlijden toegeschreven aan andere factoren. Dat maakt het moeilijk zo niet onmogelijk te bepalen wat de effecten zijn van vaccineren.

Het griepvaccin is daar een mooi voorbeeld van, omdat niet iedereen zich laat vaccineren tegen de griep. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die zich laten vaccineren tegen de griep over het algemeen gezonder zijn en/of ook andere gezondheidsmaatregelen nemen. Het beschermend effect van het griepvaccin wordt daardoor overschat.

Wat wel is opgevallen dat gevaccineerde kinderen en volwassenen bij een uitbraak van griep even vaak (soms vaker) een infectie krijgen dan niet-gevaccineerde. Dat is het geval bij o.a. kinkhoest, griep, mazelen en bof.

Vaak wordt en dan met de vinger gewezen naar de niet gevaccineerde, zij zouden dan verantwoordelijk zijn voor de uitbraak. Maar dat zou echter, volgens de vaccinatietheorie, geen probleem mogen zijn voor die groep die wel gevaccineerd is. Immers, volgens deze theorie zijn ze toch beschermd?

Verder heeft men zelfs vastgesteld dat het omgekeerd kan zijn en dat mensen die gevaccineerd zijn met levende virussen ongevaccineerde in hun omgeving kunnen besmetten. 

Natuurlijke immuniteit en vaccinatie

Alle uitspraken over de kwaliteit van vaccineren zou de indruk kunnen wekken dat natuurlijke immuniteit slechter is dan de immuniteit door vaccinatie, maar er zijn voldoende bewijzen van het tegendeel.

Uit een onderzoek bij mensen werd vastgesteld dat wie niet gevaccineerd was, maar een natuurlijke infectie met een seizoengriep doormaakte, beschermd was tegen de pandemische griep die erop volgde. De groep die gevaccineerd waren tegen de seizoengriep (en de griep niet kregen) waren niet beschermd tegen de pandemische griep.

Conclusie is dat een griepvaccin de weerstand vermindert tegen de griep in het volgend griepseizoen. En vermindert ook de effectiviteit van de volgende vaccinatie. Jaarlijks vaccineren tegen griep vermindert de werking van vaccinatie. Terwijl de natuurlijke infectie met het influenzavirus, dus het krijgen van de griep, je wel beschermt tegen de griep in het volgende seizoen.

De aanwezigheid van antistoffen tegen een in het vaccin aanwezig virus, maakt heet lichaam NIET immuun voor andere stammen van het virus of voor gemuteerde vormen van het virus. Bovendien is het een misverstand dat antilichamen je immuun bent.

Verstoord immuunsysteem 

Wanner je immuunsysteem niet goed werk of verstoord wordt door bijvoorbeeld verkeerde voeding, kunnen virussen en bacteriën ziekte veroorzaken.

Het zijn niet de virussen of bacteriën zelf die de ziekte veroorzaken maar een vervuild of gebrekkig immuunsysteem. Immers virussen en bacteriën zijn een normaal onderdeel van ons lichaam. De theorie dat virussen en bacteriën ziekte veroorzaken stamt uit de tijd dat men niet wist dat zij een onderdeel van ons lichaam zijn.

We krijgen te weinig of onvoldoende vitaminen binnen meestal door verkeerde voeding teveel alcohol, roken, overgewicht en veel stres die weer veel vitaminen en mineralen vernietigen. Dagelijks extra vitamine A en D plus zink en selenium verhogen de weerstand tegen virussen en bacteriën.

Kudde immuniteit 

Regeringen en vaccinatiecampagnes wijzen vaak op het belang van “kudde-immuniteit” of groeps immuniteit. Het bereiken van een collectieve immuniteit tegen een bepaalde infectieziekte of virus Corona bijvoorbeeld.

Wanneer voldoende mensen immuun zijn, zou de hele gemeenschap daarvan profiteren omdat de verspreiding beperkt zou worden, omdat vaccinatie immuun zou maken.

Dit wordt vaak aangehaald als argument om vaccinatieweigeraars of mensen die nog twijfelen maar te overtuigen zich alsnog te laten vaccineren. Maar deze immuniteit wordt ook bereikt door sanitaire en hygiënische maatregelen te nemen, beter drinkwater, handen wat vaker wassen het toilet enz. De meeste studies naar het verband tussen vaccinatie en afname infectieziekten houden daar geen rekening mee.

Veiligheid

In principe is geen enkel vaccin veilig, want ze kunnen niet peer persoon gestes worden en zeker NIET op langer termijn, immers reageert iedereen verschillend op een vaccinatie.

Is de veiligheid van vaccins goed onderzocht is een belangrijke vraag, voor de veiligheid onderzoekt men de effecten van een vaccin eerst op dieren. Vervolgens geeft men het vaccin aan een kleine groep gezonde volwassenen om te testen of het goed verdragen wordt dat is fase1.

Fase 2 geeft men het vaccin aan 100 tot 1000 volwassenen om de immuunrespons de mogelijke bijwerkingen en de juiste dosis te bepalen

Fase 3 geeft men het vaccin een grotere groep mensen om de doeltreffendheid te kunnen testen, de aanmaak van antilichamen, end e veiligheid op langer termijn te bepalen, dan spreken wij over 28 dagen!!

U begrijpt dat deze studies te kleinschalig zijn om zeldzame ernsitge bijwerkingen te kunnen ontdekken.

Het grootste deel van het onderzoek naar de veiligheid gebeurt nadat het vaccin goedgekeurd is, door het opvolgen van gerapporteerde bijwerkingen fase 4.

Dit is de enige manier om op lange termijn te onderzoeken dat wil zeggen dat gevaccineerde baby's en kinderen de belangrijkste proefkonijnen zijn.

Als er veel ernstige bijwerkingen gemeld worden van een bepaald vaccin, kan besloten worden om het vaccin uit de handel te nemen of aan te passen, als bewezen kan worden dat de bijwerkingen door het vaccin veroorzaakt worden. 

In onderzoek naar mogelijke bijwerkingen, wordt vervolgd.

 

 

 

Na het lezen van bovenstaande informatie zullen er nog veel vragen overblijven, er is ook nog veel meer te vertellen over de zin van vaccineren en wetenschappelijke uitleg over de werking van het immuunsysteem.

In ieder geval is het nu voor iedereen mogelijk te beslissen of je een vaccinatie wilt of niet.