De Griepprik

De wereld in de greep van de wetenschap

De rationele wetenschap beheerst – niet alleen sinds de laatste ‘hervorming’ – de WHO die deze ‘wetenschap’ op dictatoriale wijze misbruikt door gigantische angst te zaaien rond het fenomeen varkensvirus. De zwijnerij zit niet in het virus, maar bij de handelaren in angst en vaccins zoals we hiervóór al hebben aangezwengeld. Wie zich tot op de bodem in deze materie verdiept, kan ‘zomaar’ tot de ontdekking komen dat dit virus – evenals het vogelgriep- en andere virussen – doelbewust wordt verspreid: zie de websites die we aan het eind van deze nieuwsbrief vermelden. Politici en industriëlen die zich in dit soort machtsposities bevinden, gebruiken en corrumperen wetenschap en wetenschappers. De rationele wetenschap wordt tot alwetende religie  gebombardeerd en wat deze uitkraamt is het nieuwe dogma. Wetenschap en industrie hebben het monopolie van de georganiseerde religie op ‘de waarheid’ overgenomen, maar daartoe is het wel noodzakelijk om het wetenschapsveld en de overheden die onderwijs, wetenschap en economie reguleren totaal te beheersen.

En dat lukt bijzonder goed via:

- verregaande privatisering;

- grootschalige en intensieve lobby in de politiek;

- sponsoring van universiteiten en wetenschappelijke onderzoeken op talloze terreinen;

- manipulatie van wetenschappelijk onderzoek: wie betaalt, bepaalt;

- sponsoring van patiëntenbelangenorganisaties;

- stopzetten van de financiering van onderzoek dat niet in de neo-liberale beeldvorming past;

- boycotten van andersdenkende wetenschappers, ambtenaren en politici;

- indoctrineren en beheersen van gezondheidswaakhonden zoals de WHO, FDA (Federal Drug

Administration, VS) en de Nederlandse Gezondheidsraad;

- het onderdrukken van alles wat natuurlijk en holistisch is.

De illusie van de westerse patentgeneeskunde

En de patiënt? En wij als mensheid? De westerse mens leeft in de illusie dat de farmacie hem wel ‘dè oplossing’ voor kanker, Alzheimer, griep, etc. zal aanreiken. Zoals hij de afgelopen eeuwen zijn heil zocht in de speculatie van een eeuwig leven na de dood, zo zoekt hij nu zijn heil in een pil of spuitje dat hem   ‘onsterfelijk’ maakt: de ene illusie getransformeerd in de andere! De arrogante westerse patentgeneeskunde die drijft op big farma houdt de mens graag in die illusie. Toch is er nog nooit eerder zóveel kanker, Alzheimer, Parkinson, autisme, ADHD, reuma, ga maar door, op onze planeet voorgekomen als tegenwoordig, ondanks alle moderne geneeskunde, de gigantisch toegenomen consumptie van farmaceutica en de haast exponentiële groei van ‘beschermende’ vaccins tegen een veelheid van kwalen. Kreeg een eeuw geleden 1 op de 4000 personen kanker, thans is dat kengetal al bijna 1 op de 2 personen! Dus van elk echtpaar krijgt – gemiddeld – één partner in zijn leven te kampen met kanker en alles wat erbij hoort. Ondanks alle medicijnen, chemokuren, bestraling, chirurgie, enz. enz. We boeren dus sterk achteruit. Het medisch-industriële complex heeft natuurlijk liever niet dat de mensheid zich daarvan bewust wordt. Ook griep- en andere vaccins blijken géén bescherming te bieden tegen griep en andere ziektes waarvoor ze ontwikkeld zijn.

Wat zit er in vaccins?

Dat wil je niet weten! Alhoewel… het is misschien beter om niet te struisvogelen, immers: alléén als we onszelf adequaat informeren, zijn we in staat heldere keuzen te maken. Daar gaan we:

• Kippeëieren-eiwit inclusief verontreinigde vogel- en/of andere virussen;

• Cellen van dierlijke weefsel: varkensbloed, schapenbloed, paardenbloed, konijnenhersenen, apen-   en hondennieren, runderfoetussen, kalverserum, varkenspancreas;

• Cellen van menselijke foetussen;

• Mononatriumglutamaat (MSG ofwel E621);

• Fenoxyethanol (antivries);

• Sorbitol en sacharose;

• Een water- of zoutoplossing met een weefselfixatief (formaldehyde, aluminiumfosfaat,

aluminiumhydroxide);

• Het conserveermiddel thimerosal dat voor ca. 50% uit kwik bestaat;

• Het conserveermiddel polysorbaat 80 (Tween 80);

• Triton X1000, een sterk soort zeepsop;

• MF59 (in het nieuwe griepvaccin van Novartis) is gebaseerd op olie en samengesteld

uit Tween 80 en het giftige squaleen;

• Enzovoort

Vele van de diercellen zijn kankerverdacht c.q. -verwekkend. De virussen, ook al zijn ze door het gif formaldehyde gedood of verzwakt, zijn riskante ziekteverwekkers! Kwik, aluminium en formaldehyde staan erom bekend dat ze kankerverwekkend/-bevorderend zijn en tot hersendegeneratieve aandoeningen leiden zoals Alzheimer; Parkinson, ALS, autisme, e.d. maar ook tot vele tientallen aspecifieke klachten als ADHD, slecht zien/horen, chronische rmoeidheid, allergieën, nierziektes, geboorteafwijkingen, geheugenverlies en schade aan het zenuwstelsel enz., enz. Fenoxyethanol (antivries) heeft extreem neurotoxische bijwerkingen.

Tween 80 en Triton X1000 kunnen sterk allergische reacties veroorzaken. Squaleen veroorzaakt autoimmuunziektes zoals rheuma, MS en lupus alsmede de dodelijke ziekte ALS, transverse myelitis

(zenuwziekte/ontstoken ruggemerg), verlamming aan handen, voeten en luchtwegen (verstikking!),

endocarditis (ontsteking hartkamer), optic neuritis (t/m blindheid), glomerulonephritis (een nierziekte) en vermoedelijk ook hersenvliesontsteking. E621 heeft wel 90 contraïndicaties waaronder zeer ernstige aandoeningen als kanker en aantasting van het zenuwstelsel. Sorbitol en sacharose veroorzaken darmproblemen en zijn kankerverdacht.

De WHO, de Gezondheidsraad, de Nederlandse en al die andere regeringen, allemaal verzwijgen ze dat vaccins uitpuilen van de gifstoffen! Kijk maar op hun websites, je zult er niets over vinden.

Openheid, transparantie, integriteit zijn ver te zoeken: de machthebbers zijn het contact met hun essentie – hun hart – totaal verloren.

Gifcocktails
Vaccins zijn dus gifcocktails die de kwaliteit van leven drastisch reduceren en de levensduur aanzienlijk verkorten. Hoe kan het bestaan dat sterk giftige ingrediënten worden toegevoegd aan het vaccin? Wij hebben daar een uitgesproken mening over: farmacieconcerns hebben belang bij ziekte, niet bij gezondheid. Zo simpel en hard is hun gedachtegoed. Dr. Russell Blaylock zegt: ‘Wat de meeste mensen niet weten, ook de dokters die het vaccin aanprijzen niet, is dat het merendeel van de studies uitgevoerd wordt door de farmaceutische bedrijven zèlf. Zij volgen de gevaccineerden slechts 1 of 2 weken (!) terwijl de meeste van de hierboven genoemde reacties en aandoeningen pas na maanden en soms zelfs na jaren de kop opsteken!’ Ze publiceren de onderzoeken in ‘prestigieuze’ medische tijdschriften en stellen vervolgens dat een stof als squaleen veilig is. Blaylock schrijft dat hij diverse onderzoeken heeft gevonden, uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria en onderzoeksinstituten, die onomstotelijk aantonen dat squaleen een gevaarlijke stof is die auto-immuunziekten veroorzaakt zoals hierboven beschreven. Cavia’s stierven eraan en ratten hielden er verlamde achterlijven aan over.

Nanotechnologie
De Nederlandse regering steekt veel geld in de ontwikkeling van de nanotechnologie opdat ons land technisch-economisch-wetenschappelijk een mondiale toppositie zal innemen. Veel meer landen doen hetzelfde in een absurde race om een leidende positie te verwerven. Onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid van nanotechnologie blijven achterwege of worden uitgesteld of simpel weggewimpeld, exact zoals steeds met alle technologie gebeurt. Denk aan asbest, roken, röntgenstraling, scanapparatuur in ziekenhuizen, kernenergie, mobiele telefonie, enz. enz. Ze zijn allemaal ontwikkeld, geïntroduceerd en op grote schaal vermarkt zonder dat (behoorlijk) onderzoek werd gedaan naar de gezondheidseffecten op lange termijn. De burger c.q. de consument wordt gebruikt als proefkonijn. Hetzelfde gebeurt nu met nanotechnologie die al in vele toepassingen wordt ‘ingebouwd’: we hebben géén enkel idee wat de effecten zijn, maar ‘we’ doen het gewoon op grond van de absurde neo-liberale opvatting dat je handel en industrie geen beperkingen mag opleggen. In het kader van de vaccinatieproblematiek maken we in het kort gewag van twee zorgwekkende ontwikkelingen:

1. De nanochip

Spraken we enkele jaren geleden nog over mircrochips zo groot als een rijstkorrel, tegenwoordig is er een sterke opkomst van het fenomeen nanochip. Nanochips zijn zó klein dat je ze met het blote oog niet kunt waarnemen. Ze zouden dus ongemerkt in het vaccin gestopt kunnen worden. Deskundigen op het terrein van het ‘chippen’ van mens en dier – het onderhuids implanteren van micro- of nanochip – maken ons al jaren  duidelijk dat er een mondiaal plan bestaat om de mensheid te voorzien van een onderhuidse chip waardoor de mens niet alleen altijd en overal met behulp van satellietnavigatietechnologie is te volgen, maar zelfs ook te beïnvloeden! De chip als controlemiddel. Inmiddels zijn nagenoeg alle veestapels, paarden honden en katten in de westerse wereld voorzien van een microchip en een paspoort(!!). Het paspoort is een controlesysteem dat in het leven is geroepen om een permanent vaccinatiesysteem te creëren gedurende de levensduur van het dier. Zo wennen wij, mensen, alvast aan het inspuiten van de chip en verdient de farmacie ondertussen goud aan het doorlopend vaccineren van de dieren tegen alle mogelijke – verzonnen – kwalen.

De nanochip kan stiekem in het vaccin worden verwerkt, maar er is ook een andere mogelijkheid, namelijk het inbrengen van nanochips in de injectienaald (die maar één keer wordt gebruikt). Er bestaan aanwijzingen voor dergelijke plannen maar er is nog weinig concrete informatie over beschikbaar.

2. Nanopartikeltjes

In 2007 hebben onderzoekers van de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne over de ontwikkeling van een nanopartikel gepubliceerd. Partikeltjes zijn slechts 25 nanometer en daarmee zó miniem dat ze na de injectie direct in het lymfestelsel worden opgenomen en binnen enkele minuten een duizend maal hogere concentratie bereiken! De immuunrespons is navenant. Nanopartikeltjes die als dè wonderbaarlijke revolutie in de wetenschap worden aangeprezen, hebben echter ook een extreem gevaarlijke kant. Als ze zich eenmaal met de celstructuur van ons lichaam hebben verbonden, zijn ze NAMELIJK nóóit meer te verwijderen. Lees op de site http://info.kopp-verlag.de/news/alarmstufe-rot-nanopartikel-inungetestetenschweinegrippeimpfstoffen.

html over de dodelijke risico’s van nanopartikeltjes en over vrouwelijke, Chinese fabrieksarbeiders die tijdens hun werk worden blootgesteld aan nanopartikels en ernstig ziek worden. Sommigen sterven. We houden ons hart vast, want als kwik, aluminium, squaleen en andere sterk toxische stoffen als nanopartikeltjes zouden worden verwerkt in (griep)vaccins dan dringen ze rechtstreeks met accelererend vermogen de cellen binnen. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling voor de mensheid, aangezien – ook nu al – de meeste vaccins ongetest worden ingespoten.

De verregaande onbetrouwbaarheid van de farmacieconcerns

Dat farmacieconcerns op ongeoorloofde wijze reclame maken, artsen indoctrineren en voor hun karretje spannen, ja zelfs corrumperen c.q. gunstig stemmen met cadeaux, binnendringen in patiëntenorganisaties (sponsoring, wetenschappelijk onderzoek), universiteiten en wetenschap(pers) sponsoren, aan apothekers omzet-gerelateerde bonussen verstrekken, zich schuldig maken aan symptoomreclame, dat is allemaal genoegzaam bekend. Het dagblad Trouw publiceert hier regelmatig over. De praktijken van de farmaciebranche worden al decennialang bekritiseerd, maar de massa heeft het niet in de gaten en de politiek blijft gewoon achter de farmaciegiganten aanlopen.

De farmaciebrance houdt zicht echter met nòg duisterder praktijken bezig. De innige en schimmige samenwerking met het Amerikaanse leger op het terrein van (onderzoek naar) biologische wapens en dito oorlogsvoering maakt daar deel van uit. Daarbij hoort het ‘manipuleren’ van virussen in laboratoria. De eerder genoemde dr. Russell Blaylock schrijft dat het Mexicaanse-griepvirus een raadsel is voor virologen. Hij citeert een viroloog (tijdschrift Nature): ‘Waar dit virus in ’s-hemelsnaam al deze genen vandaan heeft gehaald, begrijpt werkelijk niemand.’ Het Mexicaanse-griepvirus blijkt de volgende virusgenen te bevatten:

• Het oorspronkelijke H1N1-griepvirus uit 1918

• Het Aziatische vogelgriepvirus

• Twee nieuwe virusgenen (H3N2) uit Eurazië.

Hoe kan een dergelijke virus buiten de laboratoria ontstaan? Dan blijft slechts de conclusie over dat het ‘dus’ een genetisch gefabriceerd virus moet zijn, aldus Blaylock. En natuurlijk staan de farmacieconcerns klaar om ‘een harde strijd’ te voeren over wie het eerste vaccin kan maken.

Vaccinschandalen De twee grootsten op dit terrein zijn Baxter en Novartis, dat het met schandalen besmette vaccinbedrijf Chiron heeft overgenomen. Baxter heeft ook een slechte reputatie. Het voert hier te ver om de hele handel en wandel – voor zover bekend – uit de doeken te doen. Voor de beeldvorming even twee Baxter-schandalen:

1. Componenten van hemoglobine (bloedvloeistof) bleken verontreinigd met het HIVvirus. Ze werden geïnjecteerd in tienduizenden mensen, waaronder duizenden kinderen. Toen deze verontreiniging bekend werd, ging Baxter gewoon door met het verspreiden van de HIV-verontreinigde vaccin! Met talloze dodelijke slachtoffers!

 

2. Onlangs werd ontdekt dat Baxter een vaccin tegen het wintergriepvirus had vrijgegeven aan maar liefst 18 landen terwijl dat besmet bleek met het gevaarlijke vogelgriepvirus, hetgeen een wereldpandemie had kunnen veroorzaken! Laboranten in Tjechië ontdekten deze fatale verontreiniging en trokken aan de bel.

De vraag is: werken de laboratoria van farmaciegiganten zó onzorgvuldig en/of onhygiënisch of is men bezig doelbewust pandemieën te creëren? Omdat de laboratoria zeer strak zijn georganiseerd en voldoen aan hoge hygiënische eisen, moeten we wel de conclusie trekken dat willens en wetens virussen worden verspreid.Ook de samenstelling van het Mexicaanse-griepvirus wijst in die richting evenals de snelle beschikbaarheid van zo’n vier miljard dubieuze vaccins om de wereldbevolking mee in te spuiten, alsmede het feit dat de WHO – ondanks de Chiron- en Baxterschandalen – doodleuk overeenkomsten voor het produceren van Mexicaanse-griepvirussen heeft gesloten met Novartis en Baxter.

Lees het in het Nederlands vertaalde artikel Het vaccin kan veel gevaarlijker zijn dan de varkensgriep van dr.

Russell Blaylock op http://www.wanttoknow.nl/overige/mindcontrol/ het-vaccin-kan-veel-gevaarlijker-zijn-dande- varkensgriep/

Er zijn vele artsen die schrijven dat uit diverse onderzoeken blijkt dat griepvaccins op geen enkele wijze bescherming bieden tegen de griepjes waarvoor ze ontwikkeld zijn. Integendeel, ze ondermijnen het immuunsysteem en veroorzaken talloze aandoeningen waardoor de mens een melkkoe wordt van het medisch-industriële complex.

We zijn geprogrammeerd met het idee dat vaccinatie goed is voor onze gezondheid maar het tegendeel blijkt waar te zijn. We leven in een omgekeerde wereld. Zie onder meer:

http://drtenpenny.com/default.aspx http://www.homefirst.com/

http://www.NaturalNews.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html

www.birdflu666.wordpress.com/2009/04/13/4/ 

www.rense.com/general87/oracle.htm

www.youtube.com/watch?v=P8QKSMK2Ytw

In de greep van de belangenverstrengeling

Ook de Nederlandse Gezondheidsraad zit in de greep van de Mexicaanse griep en de farmacie. Het lid van de Gezondheidsraad Ab Osterhaus, is hoofd van het Nationale Influenza Centrum en tevens adviseur van de WHO. Hij is ook hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit en stuurt een interdisciplinair team van farmacieconcerns. Juist omdat hij er zoveel adviseert vindt hij zichzelf onafhankelijk… Dit soort gedachtengoed en belangenverstrengeling is de dood in de pot: de hele maatschappij is ermee vergiftigd en raakt steeds verder van haar oorsprong af. Die oorsprong is integriteit en transparantie. Alleen vanuit integriteit creëren we een samenleving die permanent het grote geheel wil dienen. Tot de farmaciegiganten, waarmee Osterhaus goede betrekkingen onderhoudt, behoort GlaxoSmithKline waar zowel de Nederlandse als de Belgische regering onlangs een deel van de griepvaccins heeft besteld.

 

In de greep van de angst

Zowel de heer Osterhaus als zijn WHO-collega’s herinneren ons bij voortduring aan het Spaansegriepvirus, waaraan in 1918/1919 tientallen miljoenen mensen bezweken, en de grieppandemie van 1957 met zo’n twee miljoen dodelijke slachtoffers. Ook de SARSepidemie van 2003 met 800 doden, steekt af en toe de kop op in de angstverhalen. ‘Maar, àls de Mexicaanse griep dan toch onverhoopt om zich heenslaat?’

Vroeger zeiden wij: ‘Als de hemel valt, zijn alle bonenstokken kapot!’ Mocht de pleuris of de Mexicaanse griep uitbreken dan zijn – helaas – de mensen met een noodlijdend afweersysteem het meest kwetsbaar. Zij zijn bevattelijk voor èlk virus, èlke bacterie, èlke stress. Bij wijze van spreken. Onderzoekers spraken hun verbazing uit over het feit dat in Mexico vooral jonge mensen (tussen de 20 en de 40) door het Mexicaanse griepvirus werden getroffen. Deze leeftijdscategorie wordt namelijk beschouwd als de minst kwetsbare bevolkingroep. En dus zitten onderzoekers nu met de handen in het haar. In de greep van de voedingsmiddelen- en telecombranche

Er is de laatste decennia echter veel veranderd. Deze jongeren die traditioneel tot de gezondsten in de samenleving behoren maken de laatste tien à twintig jaar vrijwel uitsluitend nog gebruik van voeding die industrieel bewerkt en geproduceerd wordt en bol staat van de kunstmatige, lichaamsvreemde additieven.

Ook het meeste horecavoedsel is afkomstig van louter junkfood producerende concerns als Unilever, Nestlé, Campina, enz. Verder behoort deze jonge bevolkingsgroep tot de grootgebruikers van de in het laatste decennium exponentieel toegenomen draadloze technologie die een sterk negatieve invloed heeft op het weerstandsvermogen hetgeen uit talloze publikaties blijkt: zie ondermeer het artikel Stop de DRAADLOZING! (www.stralendegroeten.nl) evenals ons boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk waarin we ook uitgebreid stilstaan bij de aftakeling van in de magnetron bereid voedsel alsmede van degene die het nuttigt. Wie – zoals wij – de laatste jaren vaak in Midden- en Zuid-Amerikaanse landen is geweest, heeft kunnen kennisnemen van het verloederde voedingspatroon dat zelfs ingeburgerd begint te raken bij de inheemse bevolking: Coca Cola, Unilever en McDonalds hebben lange tentakels! Hetzelfde geldt overigens voor de gehele westerse wereld en inmiddels ook diverse oosterse samenlevingen. Hoe hoger de industrialisatiegraad, hoe verder de mens van de Aarde, de Natuur en zijn eigen natuur vervreemd raakt. Het is dus niet zo merkwaardig – vinden wij – dat het griepvirus vooral bij Mexicaanse ‘jong-volwassenen’ opdook. En zij hebben natuurlijk ook de meeste contacten. Voeg daar het sterk toegenomen alcoholgebruik aan toe en het beeld wordt steeds completer.

In de greep van vermolmde paradigma’s

In hoofdstuk 13 van ons boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk gaan we uitvoerig in op de verschillen tussen de materialistische (ook wel reductionistische of mechanistische) benadering en de holistische (of integrale) benadering in de medische wetenschap. De materialistische zienswijze houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met het bestrijden van symptomen, de holistische zoekt vooral naar de diepere oorzaken die onder de symptomen liggen en hanteert een systeembenadering. De vaccinlobby – waaronder WHO en GR – behoort tot de categorie reductionisten, symptoombestrijders die, al dan niet opzettelijk, steeds weer andere symptomen èn een verminderd weerstandsvermogen creëren. Het is de hoogste tijd voor een nieuw wetenschappelijk paradigma dat de essentie van de mens volledig erkent: een wezen dat zijn gezondheid hervindt in basale natuurlijke en aardse principes.

Hoe kunnen de vergiftiging van mens en natuur en de er nauw mee samenhangende degeneratie (zoals een sterk verminderd weerstandsvermogen bij jongeren) anders worden getransformeerd? Gezondheid is ons geboorterecht, maar helaas geloven nog maar weinigen dat. De enige manier om een krachtig immuunsysteem op te bouwen en te handhaven is het leiden van een zo natuurlijk en stressvrij mogelijk leven. Daarbij hoort – volgens ons – een voeding die gebaseerd is op verse, en bij voorkeur, ecologische producten: zie Appendix Voeding in ons boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk!

Farmaceuten ruziën om vergoeding griepvaccin

Zo luidde de kop van een artikeltje in het AD van 16 mei 2009, waaruit we citeren:

‘Farmaceuten van vaccins voor de Mexicaanse griep maken onderling ruzie over vergoedingen. (…) Enkele farmaceuten hebben geïnvesteerd in technologie om een zogenoemd zaaivirus snel beschikbaar te hebben.’

Uit dat zaaivirus kweken ze het vaccin. “Voor de licenties voor die technologie willen zij geld zien,” aldus de eerder genoemde Ab Osterhaus, viroloog en directeur van het Nationale Influenza Centrum. Volgens de krant wil Osterhaus geen bedragen noemen. Transparantie is niet de best ontwikkelde kwaliteit van de farmaciebedrijven en hun adviseurs. Wel wil hij kwijt dat de ruzie niet zal leiden tot vertraging van de vaccinproductie. Neen, natuurlijk niet! De WHO bemiddelt tussen de farmaciebedrijven, aldus het AD.

De Mexicaanse-griepluchtballon gaat over grote sommen geld. Je moet denken in de orde van vele honderden miljarden! Door de introductie van ‘nieuwe technologie’ proberen de farmaceuten de vaccinopbrengsten nog wat te verhogen teneinde zo veel mogelijk geld te slaan uit het Mexicaansegriepsprookje. Wat wordt de burger/belastingbetaler uitgekleed door de farmacie, de WHO en trawanten! Geen wettelijke aansprakelijkheid voor vaccinproducenten. Als je na het voorgaande nog niet overtuigd bent van het feit dat een betrekkelijk kleine machtselite niet het allerbeste met de mensheid voorheeft, dan zou het volgende bericht je op z’n minst tot diep nadenken moeten stemmen. Vaccinproducenten en regeringsofficials zullen immuun zijn voor rechtszaken die het gevolg zijn van elk nieuw (varkens)griepvaccin, aldus een wettelijke regeling ondertekend door de staatssecretaris van Health and Human Services Kathleen Sebelius. ‘De laatste keer dat de regering [van de VS] een varkensgriepvaccin liet produceren was in 1976 (…)

Gezondheidsfunctionarissen vreesden toen dat ze met een dodelijke pandemie zouden worden geconfronteerd zoals die van 1918 en 1919. In 1976 lieten 46 miljoen burgers zich gehoorzaam injecteren waarna 4000 Amerikanen schadeclaims bij de staat indienden tot een bedrag van $ 3,5 miljard [voor die tijd een recordbedrag!]. Tweederde van het aantal claims vond plaats wegens neurologische schade of de dood, veroorzaakt door de griepinjectie. Ze willen er nu zeker van zijn dat dat niet weer zal gebeuren. Onze regering heeft bewezen dat de zorg voor haar Farma-vriendjes belangrijker is dan die voor personen die gezondheidsschade oplopen door dit experimentele vaccin’, aldus dr. Tenpenny op www.PandemicFluOnline.com, die opmerkt dat dit imuunmaken voor rechtsvervolging van de betrokkenen bij de vaccinatiecampagne een extra argument is om je niet te laten inspuiten. Immers, je hebt geen enkele verhaalsmogelijkheid als je door de vaccinatie(s) gezondheidsschade oploopt!

Worden we misleid door onze regeringen?

Als vaccinproducenten en overheidsfunctionarissen doelbewust wettelijk onschendbaar worden gemaakt voor mogelijke schendingen en schade die ze aanrichten, dan moeten de vaccins wel hóógst onbetrouwbaar zijn. In augustus jl werd een vertrouwelijke brief d.d. 29 juli 2009, die de Britse gezondheidswaakhond, (de Health Protection Agency), aan 600 hooggeplaatste neurologen toezond, gelekt aan het dagblad The Daily Mail. In deze brief wordt de neurologen gevraagd te letten op een toename van een hersenaandoening genaamd het Guillain-Barre Syndroom (GBS) dat kan worden veroorzaakt door het Mexicaanse-griepvaccin. GBS dat zich openbaart als verlammingsverschijnselen en ernstige ademhalingsproblemen kan fataal zijn. Dit is óók een teken dat het vaccin juist géén bescherming biedt maar de gevaccineerde ziekmaakt! De brief verwijst naar de toepassing van eenzelfde varkensgriepvaccin in de VS in 1976, zoals zoëven al aan de orde kwam, toen:

• meer mensen stierven aan de vaccinatie dan aan de griep;

• 500 gevallen van GBS werden vastgesteld;

• het vaccin het risico GBS op te lopen maar liefst met acht maal vergrootte;

• het vaccin uit de markt genomen werd tien weken nadat het verband met GBS duidelijk werd;

• de regering van de VS miljoenen dollars aan schadeclaims heeft moeten betalen aan de getroffenen.

GBS verstoort dus de werking van het zenuwstelsel, waardoor verlammingen, vaak van handen en voeten, kunnen optreden evenals verlamming van het ademhalingssysteem hetgeen kan leiden tot stikken. Wij zouden zeggen: ‘Stik met het vaccin!’ Uit deze gelekte brief blijkt overduidelijk dat er sprake is van een mondiaal experiment. Wil jij een verlamd proefkonijn worden?

Wil jij dat ze experimenteren met je kind? Het nieuwe Mexicaanse-griepvaccin zal ongetest worden ingespoten in babies, kindertjes, volwassenen, zwangeren, zieken en bejaarden!

Is het niet erbarmelijk dat de Britse Health Protection Agency (HPA) die tot taak heeft de volksgezondheid te beschermen en wéét wat voor gif er in het ongeteste vaccin zit, de vaccinatiecampagne gewoon laat gebeuren en slechts een kille ‘follow-up’ wil laten doen door neurologen als het kalf verdronken is?

Ook de Britse gezondheidswaakhond blijkt dus industrie-gerelateerd te zijn, zoals vrijwel alle nationale gezondheidsraden! Deze brief maakt nog eens extra helder waarom er een wettelijke immuniteit voor vaccinproducenten en gezondheidsfunctionarissen is gecreëerd: als de patiënt verlamd raakt of stikt, gaan de fabrikant van het vaccin en de HPA-functionarissen vrijuit. Wederom: de omgekeerde wereld!

Overigens, de stof die GBS veroorzaakt is het eerder genoemde toxische squaleen, dat ook verantwoordelijk was voor het fatale Golfoorlogsyndroom waaraan vele gevaccineerde VS en UK-soldaten leden en lijden!

Stel je voor: babies krijgen het nieuwe vaccin ingespoten mèt squaleen in een dosis die 60.000 keer hoger zou zijn dan de hoeveelheid bij de VS- en UK-soldaten! Letterlijk een moordvaccin!

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1206807/Swine-flu-jab-link-killernerve-disease-Leaked-letterreveals-concern-neurologists-25-deaths-America.html

 

Roekeloze actie van Klink

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Ab Klink bestelde 34 miljoen vaccins, voor elke Nederlander twee spuitjes, zoals de meeste van de 194 WHO-leden twee vaccins per hoofd van de bevolking hebben besteld. Over de kosten ervan wordt géén openheid van zaken gegeven: men schat dat Klink met deze order de betrokken farmacieconcerns een financiële ‘injectie’ van maar liefst € 400 miljoen geeft ten koste van de Nederlandse belastingbetaler.

Klink spaart kosten noch moeite om deze roekeloze actie aan het volk te verkopen via de website www.grieppandemie.nl, via reclamespotjes en door middel van een huis-aanhuisbrochure, getiteld Zo houden we grip op griep, waarin het aanjagen van angst en het aanpraten van smetvrees (buitensporige hygiëne!) een belangrijke rol spelen. Onder het kopje Zijn er medicijnen beschikbaar? Wordt gesproken over virusremmers zoals Tamiflu, maar men rept met géén woord over de ernstige bijwerkingen ervan, zoals allergische reacties, bizar gedrag en suïcidale neigingen bij kinderen. Het foldertje zegt wel:

‘Virusremmers zijn niet voor alle zieke mensen nodig. De meeste mensen herstellen prima zonder deze middelen.’

Deze laatste zin is de meest wijze uit de hele brochure, want mensen met een goed op peil gehouden immuunsysteem krijgen geen griep of herstellen vanzelf als ze toch griepverschijnselen zouden krijgen. De brochure zegt dat het vaccin tegen het nieuwe griepvirus naar verwachting in de herfst beschikbaar zal zijn.

Wie komen voor de prik in aanmerking? De brochure: ‘De ziekte veroorzaakt door het nieuwe griepvirus is op dit moment mild en is vergelijkbaar met de normale seizoensgriep. Daarom is vaccinatie niet voor iedereen noodzakelijk. Waarschijnlijk is vaccinatie alleen nodig en zinvol voor bepaalde groepen. Welke groepen mensen een verhoogd risico hebben voor deze nieuwe griep is nog niet precies bekend. Op dit moment worden die groepen in kaart gebracht, onder meer door te kijken hoe de griep zich in andere landen gedraagt. De overheid zal de resultaten hiervan bekend maken. Er komt binnenkort een aparte publiekscampagne die u informeert over de vaccinatie.’

Tot zover de brochure. We sluiten niet uit dat hier sprake is van misleidende informatie.

Minster Klink koopt een voorraad vaccins om de hele bevolking tweemaal in te spuiten, maar zegt in de brochure dat ze ‘waarschijnlijk’ alleen maar gebruikt worden voor groepen met een verhoogd risico. Ook Obama meldde enkele weken geleden dat het Mexicaanse-griepvaccin niet verplicht zou zijn maar wel ‘highly recommended’.

 

De noodtoestand: massavaccinatie?

Maar zijn dit geen trucjes om de bevolking dom en rustig te houden? De stilte voor de storm?

In feite is de noodtoestand al – kunstmatig – gecreëerd want alarmfase 6 (pandemie) werd reeds op 11 juni ingeroepen. Er is veel wat erop wijst dat de WHO binnen nu en enkele weken de noodtoestand gaat afkondigen, daarbij de 194 aangesloten staten verplichtend tot massale vaccinaties. Immers, minister Klink en al die andere 193 volksgezondheidsministers moeten van hun pas bestelde vaccinvoorraden af: het lijkt niet de bedoeling dat die lang op de plank blijven liggen.

Het wereldpandemie-vaccinatieprogramma van de WHO zal vermoedelijk vanaf eind september in werking worden gesteld en ongeveer vier maanden duren. Er is véél meer dat op verplichte deelname van alle 194 WHO-landen wijst dan hetgeen we hiervóór al hebben beschreven zoals:

1. Er is een Frans document d.d. 21 augustus 2009 uitgelekt, ondertekend door de Franse minister van volksgezondheid Rosalyne Batchelot-Narquin en de minister van binnenlandse zaken, dat instructies beval aan de generaals-hoofden van de verschillende Franse defensiezones om dwangvaccinatiecentra op te zetten.

Tòch benadrukte mevrouw Batchelot eind augustus nog dat vaccinaties niet verplicht zullen zijn en ze herhaalde dat op 11 september nog eens voor de Franse tv: wordt het volk door de minister glashard misleid of is het document van 21 augustus een grapje? Uit het stuk blijkt dat het de bedoeling is dat het gehele Franse volk in de periode van 28 september 2009 t/m januari 2010 systematisch zal worden gevaccineerd. In elke regio zullen vaccinatiecentra worden gevestigd. Schoolkinderen zullen door speciale mobiele pandemievaccinatieteams op hun school worden ingeënt. De grootste vaccinatie-eenheden zijn erop berekend om 2100 mensen per dag te vaccineren. De vaccinatieteams zijn zó opgezet dat ze elke dag in drie blokken van vier uur zullen werken: zo kunnen twee teams aan 92.400 mensen 184.800 injecties toedienen in een vaccinatiecentrum dat vijf dagen per week werkt gedurende de gehele viermaandsperiode die de massavaccinatiecampagne duurt. Er komen géén ziekenhuizen, artsen en huisartsen aan te pas gedurende deze militaire operatie!

Hoewel er in het uitgelekte stuk niet expliciet wordt gesproken van gedwongen vaccinatie, komt er duidelijk tot uitdrukking dat iedere burger zonder uitzondering gevaccineerd moet worden. Het publiek zal tegen het einde van september op de hoogte gebracht worden door middel van communicatie via de lokale pers.

(http://www.prisonplanet.com/french-government-plans-to-forcibly-mass-vaccinatepopulation.html)

2. Griekenland en Zwitserland hebben al aangekondigd dat hun vaccinatieprogramma’s verplicht zullen zijn en afgedwongen zullen worden door het leger. Ook Noorwegen en Israël zouden daartoe al besloten hebben.

In Griekenland wordt iedereen geregistreerd.

3. Het Canadese pandemieplan voorziet in vaccinatie van de gehele bevolking gedurende een periode van – idealiter – twee maanden. De vaccinaties worden toegediend op de werkplek, op school en in speciale gemeentelijke klinieken opgezet voor massavaccinatie. De Canadese Public Health Agency maakt het publiek bang door te goochelen met verwachte aantallen doden (tussen de 11.000 en 58.000 Canadezen: 3 tot 7 maal zoveel als tijdens de normale wintergriep). Een gigantische overdrijving die noch uit de mondiale cijfers tot nu toe blijkt, noch uit de cijfers van het zuidelijk halfrond waar het wintergriepseizoen net voor bij is en er géén uitbraken van de Mexicaanse griep zijn vastgesteld! De publieke opinie wordt misleid.

4. De Verenigde Staten orkestreren de Mexicaanse griepcampagne planetair, vooral door

beheersing en programmering van de WHO. De massa-vaccinatieplannen zijn al jaren lang voorbereid (voor uitgebreide informatie: www.globalresearch.ca). Via manipulatie van de media door middel van angst zaaiende boodschappen en massage van sterfte- en ziektecijfers weet men de massavaccinatieprogramma’s in de 194 bij de WHO aangesloten landen gelegitimeerd te krijgen. Het gaat om een griep die qua sterfte- en ziekte-aantallen weinig voorstelt.

In juli besluit de WHO deze cijfers niet meer bij te houden: alarmfase 6 – pandemie – is dan al van kracht en de WHO begint de nationale gezondheidsfunctionarissen te ontmoedigen ziektegevallen te detecteren en bevestigen via laboratoriumonderzoek. Het Centre for Disease Control (CDC in Atlanta) schat dat de Mexicaanse griep 40% van de Amerikanen zou kunnen treffen in de komende twee jaren en dat honderdduizenden zouden kunnen sterven als er geen vaccinatiecampagne zou zijn.

Deze getallen zijn een speculatie gebaseerd op een extrapolatie van de trends die ten grondslag lagen aan de pandemie van 1957 toen in de VS 70.000 mensen stierven. D.m.v. dezelfde speculatie komt de WHO op 2 miljard Mexicaanse-grieppatiënten wereldwijd in de komende twee jaar.

De zaak wordt opgeklopt om een crisis te creëren waar er helemaal geen crisis bestaat. Toen in 2005 de vogelgriep opstak, bevestigde president Bush dat het leger zou worden ingeschakeld in het geval er een pandemie zou uitbreken. In 2007 werd de militarisatie van de publieke gezondheid

geïncorporeerd in de John Warner Defense Authorization Act: de president van de VS kan de strijdkrachten en de Nationale Garde over de gehele VS inzetten om in het geval van een natuurramp, epidemie of andere ernstige noodtoestand de publieke orde en de wetten te handhaven. Ingevolge de National Security Directive kan de president zonder goedkeuring van het congres de nationale noodtoestand uitroepen. Alleen al de dreiging van een pandemie kan nu als voorwendsel gebruikt worden om de Martial Law (de Krijgswet) in te roepen, onder de façade van een functionerende democratie. Daartoe kunnen de FEMAinterneringskampen worden gebruikt (FEMA = Federal Emergency Management Agency), waar mensen in ‘quarantaine’ kunnen worden gehouden. We herinneren ons dat eerder in de geschiedenis van onze planeet interneringskampen werden opgezet waar mensen gedwongen werden tot het ondergaan van medische experimenten en vaccinaties. Google op FEMA-camps als je meer informatie wilt.

(http://xandernieuws.punt.nl/?id=551587&r=1&tbl_archief=&) Obama heeft dus alle mogelijkheden om door het inroepen van de noodtoestand (dreiging van een pandemie) alle burgers tot vaccinatie te dwingen met behulp van het leger, de Nationale Garde en de FEMA-kampen. Vooralsnog heeft hij in augustus bekend gemaakt dat vaccinatie niet verplicht zou zijn ‘but highly recommended’. D.m.v. sociale en economische druk zal de Amerikaanse regering de bevolking noodzaken tot vaccinatie.

 

Te denken valt aan uitsluiting van bepaalde zorgfaciliteiten of ziektekostenverzekering, het niet meer in aanmerking komen voor een (overheids)baan, het niet meer nationaal of internationaal kunnen reizen, etc. als men geen inentingscertificaat heeft.

We moeten afwachten hoe dit in de Verenigde Staten uitpakt. We vinden de Franse, Zwitserse en Griekse plannen in dit verband zorgwekkend. Men verwacht dat in de VS omstreeks half oktober de vaccinatieteams aan de slag kunnen gaan.

5. Topfunctionarissen van de farmaciegiganten Baxter, Novartis en GlaxoSmithKline zitten op

Hoewel er in het uitgelekte stuk niet expliciet wordt gesproken van gedwongen vaccinatie, komt er duidelijk tot uitdrukking dat iedere burger zonder uitzondering gevaccineerd moet worden. Het publiek zal tegen het einde van september op de hoogte gebracht worden door middel van communicatie via de lokale pers.

(http://www.prisonplanet.com/french-government-plans-to-forcibly-mass-vaccinatepopulation.html)

2. Griekenland en Zwitserland hebben al aangekondigd dat hun vaccinatieprogramma’s verplicht zullen zijn en afgedwongen zullen worden door het leger. Ook Noorwegen en Israël zouden daartoe al besloten hebben.

In Griekenland wordt iedereen geregistreerd.

3. Het Canadese pandemieplan voorziet in vaccinatie van de gehele bevolking gedurende een periode van – idealiter – twee maanden. De vaccinaties worden toegediend op de werkplek, op school en in speciale gemeentelijke klinieken opgezet voor massavaccinatie. De Canadese Public Health Agency maakt het publiek bang door te goochelen met verwachte aantallen doden (tussen de 11.000 en 58.000 Canadezen: 3 tot 7 maal zoveel als tijdens de normale wintergriep). Een gigantische overdrijving die noch uit de mondiale cijfers tot nu toe blijkt, noch uit de cijfers van het zuidelijk halfrond waar het wintergriepseizoen net voor bij is en er géén uitbraken van de Mexicaanse griep zijn vastgesteld! De publieke opinie wordt misleid.

4. De Verenigde Staten orkestreren de Mexicaanse griepcampagne planetair, vooral door beheersing en programmering van de WHO. De massa-vaccinatieplannen zijn al jaren lang voorbereid (voor uitgebreide informatie: www.globalresearch.ca). Via manipulatie van de media door middel van angst zaaiende boodschappen en massage van sterfte- en ziektecijfers weet men de massavaccinatieprogramma’s in de 194 bij de WHO aangesloten landen gelegitimeerd te krijgen. Het gaat om een griep die qua sterfte- en ziekte-aantallen weinig voorstelt.

In juli besluit de WHO deze cijfers niet meer bij te houden: alarmfase 6 – pandemie – is dan al van kracht en de WHO begint de nationale gezondheidsfunctionarissen te ontmoedigen ziektegevallen te detecteren en bevestigen via laboratoriumonderzoek. Het Centre for Disease Control (CDC in Atlanta) schat dat de Mexicaanse griep 40% van de Amerikanen zou kunnen treffen in de komende twee jaren en dat honderdduizenden zouden kunnen sterven als er geen vaccinatiecampagne zou zijn.

Deze getallen zijn een speculatie gebaseerd op een extrapolatie van de trends die ten grondslag lagen aan de pandemie van 1957 toen in de VS 70.000 mensen stierven. D.m.v. dezelfde speculatie komt de WHO op 2 miljard Mexicaanse-grieppatiënten wereldwijd in de komende twee jaar.

De zaak wordt opgeklopt om een crisis te creëren waar er helemaal geen crisis bestaat. Toen in 2005 de vogelgriep opstak, bevestigde president Bush dat het leger zou worden ingeschakeld in het geval er een pandemie zou uitbreken. In 2007 werd de militarisatie van de publieke gezondheid  sleutelposities in de adviesraad van de WHO die in juli gedwongen massavaccinaties adviseerde die de vaccinproducenten naar verwachting $ 50 miljard winst gaan opleveren.

Geheime operaties

Het vermoeden bestaat dat in alle 194 WHO-lidstaten soortgelijke instructiedocumenten bestaan als het uitgelekte Franse document. Dat ligt ook zeer voor de hand want het WHOpandemieprogramma is al jaren in voorbereiding. Hoe betrouwbaar is minister Klink als hij in de huis-aan-huis-brochure Zo houden we greep op de griep de Mexicaanse griep op één lijn stelt met de normale seizoensgriep? Welke journalist of welk parlementslid zoekt uit of minister Klink over zo’n instructiedocument beschikt?

In de wandelgangen wordt duidelijk dat de GGD-en zich in het geheim voorbereiden op de vaccinatieactiviteiten.

Ook het Nederlandse politieapparaat wordt achter de schermen geïnstrueerd t.a.v. de pandemie. Voorbereid op wat? Waarom al deze poespas voor een onnozele griep? Waarom al die geheimzinnigheid? De burger dient adequaat geïnformeerd te worden over zaken die hem persoonlijk raken! Waarom dit gebrek aan openheid en transparantie?

Wat ons ernstige zorgen baart, is dat de inentingscampagne wereldwijd kennelijk buiten het normale medische circuit om zal geschieden. Een soort van militaire vaccinatie-teams gaan de klus klaren (in

Nederland de GGD-en?). Kennelijk wil men het reguliere medische systeem vrijhouden van de mogelijke gevolgen van de vaccinaties met de gifspuit waar vele mensen (op termijn) gezondheidsschade door zullen oplopen. De wettelijke uitsluiting van aansprakelijkheid van vaccinproducenten en gezondheidsfunctionarissen sluit daar naadloos op aan. We leven in een omgekeerde wereld: de aasgieren en de machthebbers worden wettelijk gevrijwaard, terwijl de lichamelijke en de geestelijke integriteit van de menselijke proefkonijnen met voeten worden getreden.

 

Leven in integriteit

Heb je trek in een gifcocktail onder de leugen van bescherming tegen een griepje of blijf je liever gezond?

Zelfbeschikkingsrecht is ons hoogste goed, maar de WHO, de farmaciegiganten en talloze regeringen blijken dat niet te respecteren. Een griepcrisis creëren terwijl er geen crisis bestaat teneinde de mensheid langzaam te vergiftigen met kwik, aluminium, formaldehyde en allerlei andere toxines is een misdaad tegen de mensheid. Een misdaad die men zoveel mogelijk tracht te camoufleren en te legaliseren.

Wij doen een beroep op:

• mensen in de gezondheidszorg, artsen, verpleegkundigen, GGD-ers

• politie- en militair personeel

• politici

• ambtenaren die werken ten dienste van de volksgezondheid

• personeel van farmaceutische bedrijven

• enz.

Ook jullie en jullie kinderen zullen worden getroffen door de gifcocktail als je je laat inspuiten. Doe het jezelf, je kinderen en al die anderen niet aan! Zwangere vrouwen hebben contact met het leven. Ze zijn heel intuïtief. Uit een Brits onderzoek blijkt dat slechts 6% van de ondervraagde zwangeren ervoor kiest om zich te laten vaccineren! Uit enquêtes blijkt dat in Hongkong meer dan de helft van het verplegend personeel zich niet zal laten injecteren tegen de griep. In de VS doet 35% van de gezondheidswerkers niet mee. Ook een groot deel van de artsen laat zich niet inspuiten!

Waarom zou jij dat dan wel doen? Waarom zou je meewerken aan het vaccineren van ongeteste serums waarvoor farmacie en gezondheidsofficials zelf geen verantwoordelijkheid willen nemen?? Ben je in ntegriteit als je meewerkt aan een systeem dat van de mens een zieke slaaf en een permanente melkkoe maakt? Wij mensen moeten allemáál opstaan en helder maken dat we in vrijheid willen leven en dat we zelf over ons lichaam en onze gezondheid willen beschikken. Dit is een fundamenteel recht dat niet door anderen mag worden geschonden. Kòm! Lééf! Laten we leven in integriteit en transparantie en in dienstbaarheid aan het grote geheel. Wij danken je voor je moed en de bereidwilligheid dat je deze vaccinatiespecial hebt willen lezen!