Disclaimer

Disclaimer/Vrijwaring
De informatie op deze site, Candida Albicans.nl, is het resultaat van jarenlang onderzoek in de natuurgeneeskundige praktijk. Alle op deze site aangeboden informatie, diensten of producten, zijn met de grootste zorgvuldigheid en aandacht samengesteld. Ze zijn afkomstig van gerenommeerde instituten die al jarenlang bekend zijn met deze materie.

De informatie mag en kan niet worden beschouwd als vervanger van het medische consult van uw huisarts, specialist of andere zorgverlenende instanties. De informatie noch aangeboden gebruiksmogelijkheid op deze website kan worden gezien als vervanging van medische hulp op welke manier dan ook. Deze is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel in het kader van de zelfzorgplicht. Deze zelfzorgadviezen moeten dan ook gezien worden als richtlijn bij veel voorkomende alledaagse klachten zonder ernstige grondslag. Maar omdat ook bij deze alledaagse, niet-ernstige klachten complicaties kunnen ontstaan, moet u bij twijfel altijd medische hulp inroepen. Deze site bevat ‘zelfzorgadviezen’, maar deze adviezen zijn geen vervanging van medische adviezen en hebben geen betrekking op de individuele medische situatie van de website bezoeker.

Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat, indien u twijfelt over uw gezondheid, behandeling of medicijngebruik, u altijd contact op zou moeten nemen met uw behandelend arts, specialist medische zorgverlener of apotheker.

Aansprakelijkheid
De ontwikkelaar, auteur, eigenaar of webmaster van deze website kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan de juistheid, volledigheid of effectiviteit. Lezers die gebruik maken van de informatie op deze site of deze informatie toepassen, doen dit geheel op basis van eigen risico. De ontwikkelaar, auteur, eigenaar of webmaster aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op welke manier dan ook verband kan houden met het gebruik van deze website.

Door gebruik te maken van de informatie op deze website, stemt u in met deze disclaimer.

Links naar andere websites

Op deze site vindt u een aantal links naar andere websites. De ontwikkelaar, auteur, eigenaar of webmaster van deze website is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of de manier waarop deze website omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Komt u op deze website onjuistheden tegen, dan stellen wij het zeer op prijs als u de redacteur van deze site daarvan op de hoogte wilt stellen.